QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP LÀ GÌ? TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Quản trị doanh nghiệp là hoạt động nhằm cân bằng lợi ích cho các bên liên quan trong một doanh nghiệp bao gồm cổ đông, quản lý, khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư…
Vậy quản trị doanh nghiệp là gì? Nó có vai trò như thế nào đối với một doanh nghiệp? Chúng ta sẽ làm rõ các vấn đề trên trong bài viết sau.

Quản trị doanh nghiệp
Quản trị doanh nghiệp là gì?

Quản trị doanh nghiệp là gì?

Khái niệm:

Quản trị doanh nghiệp hay quản lý doanh nghiệp là hệ thống các quy tắc được xây dựng theo một quy trình để dựa vào đó, nhà quản lý doanh nghiệp có thể chỉ đạo và kiểm soát công ty.

Quản trị doanh nghiệp giúp cân bằng lợi ích cho nhiều bên liên quan của công ty. Có thể dựa vào quản lý doanh nghiệp để đạt được mục tiêu của công ty thông qua các hoạt động như quản lý tài chính, quản lý nhân sự hay kiểm soát nội bộ và đo lường hiệu suất hoạt động kinh doanh của công ty.

Vai trò của ban giám đốc trong quản lý doanh nghiệp

Ban giám đốc là bộ phận liên quan trực tiếp nhất của quản trị doanh nghiệp. Các giám đốc trong ban được các cổ đông hoặc thành viên trong ban bầu ra, họ là người đại diện cho các cổ đông trong công ty.

Quản trị doanh nghiệp
Ban giám đốc đóng vai trò chính trong quản lý doanh nghiệp

Ban giám đốc được thành lập với người điều hành và các thành viên ban giám đốc. Người điều hành thường là cổ đông lớn, nhà sáng lập hoặc giám đốc điều hành.

Các thành viên ban giám đốc được lựa chọn vì họ có kinh nghiệm quản lý các bộ phận hoặc các công ty lớn khác. Các giám đốc giúp pha loãng sự tập trung quyền lực trong tổ chức.

Tầm quan trọng của quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp cũng có mặt lợi và hại nhất định tùy thuộc theo năng lực của nhà quản lý.

Nếu quản lý doanh nghiệp không tốt có thể gây nghi ngờ về độ tin cậy, tính vẹn toàn và nghĩa vụ của công ty đối với các cổ đông, dễ tác động tới tình trạng sức khỏe tài chính doanh nghiệp của công ty.
Quản trị doanh nghiệp
Quản trị doanh nghiệp tốt sẽ có lợi, và ngược lại đương nhiên sẽ có hậu quả

Các công ty không hợp tác với kiểm toán viên hoặc không lựa chọn kiểm toán viên đủ tiêu chuẩn sẽ có thể công bố kết quả tài chính sai lệch và không phù hợp.

Ngược lại, quản trị doanh nghiệp tốt sẽ giúp tạo ra một bộ quy tắc và kiểm soát tính minh bạch, nhất là đối với các cổ đông, giám đốc và các quản lý trong doanh nghiệp.

Hầu hết các công ty đều cố gắng thực hiện việc quản trị doanh nghiệp một cách tốt nhất. Việc quản trị doanh nghiệp không chỉ đơn thuần nhằm tạo ra lợi nhuận mà còn thể hiện văn hóa công ty, các giá trị đạo đức nghề nghiệp.

Nắm được các kỹ năng quản trị doanh nghiệp có thể đảm bảo sự phát triển vững mạnh của công ty.