Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất VELO giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ Quản trị nhân sự (Quản trị nguồn nhân lực) như: Hoạch định nguồn nhân lực, Tuyển dụng, Quản lý hồ sơ, Quản lý hợp đồng lao động, Quản lý đào tạo, Đánh giá, Chấm công, Quản lý thời gian, Tính lương, Thuế, Bảo hiểm, Khen thưởng, Kỷ luật, Giải quyết nghỉ việc, Quản lý tài sản, Quản lý công tác phí,…
Đặc biệt VELO là phần mềm Online có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị (Laptop, máy tính bảng, Điện thoại di động).Tính năng dành cho lãnh đạo

Tức thời biết được số lượng, tình hình biến động ở từng bộ phận, kịp thời có giải pháp ổn định nhân sự
Tra cứu quá trình công tác, năng lực, thành tích,… của nhân viên để quy hoạch, bổ nhiệm
Dễ dàng gửi các lời chúc (sinh nhật, cưới hỏi,…) hoặc chia buồn để kịp thời động viên nhân viên
Đi công tác vẫn có thể duyệt phép, duyệt đề nghị đi công tác qua mobileTính năng dành cho nhân viên

Tra cứu thông tin lương, thuế, bảo hiểm
Làm đơn xin nghỉ (phép, ốm, theo chế độ…), các thủ tục đi công tác, thanh quyết toán tạm ứng
Chúc mừng (sinh nhật, cưới…) hay chia buồn với động nghiệp để tăng tính đoàn kết giữa các nhân viên
Nắm bắt các thông tin nội bộ và chính sách của công ty nhanh chóng
Tác nghiệp với các bộ phận nhanh chóng, tiết kiệm chi phí với các ứng dụng chat, gọi qua VELO miễn phí mà không cần tới Phần mềm quản lý nhân sựTính năng dành cho ứng viên

Nộp hồ sơ trực tuyến giúp ứng viên tiết kiệm thời gian trong việc nộp hồ sơ
Đóng góp ý kiến về công tác tuyển dụng giúp nâng cao công tác tuyển dụng trong doanh nghiệp
Với VELO, không còn phải tốn thêm tiền cho phần mềm quản lý nhân sự nữa