Bảng giá các gói dịch vụ tại VDATA

Bảng giá các gói dịch vụ VELO.VN

VELO tính chi phí chính xác đến từng user và tính năng sử dụng.
Khách hàng chỉ phải trả những gì mình sử dụng.

----------------------------------------

STANDARD
(Khách hàng cá nhân)

STARTUP
(Doanh nghiệp nhỏ)

PROFESSIONAL
(Doanh nghiệp vừa)
Gồm các tính năng:

- Mạng nội bộ
 
- Quản lý đơn từ
 
- Quản lý nhân sự
 
- Quản lý tài sản
Gồm các tính năng:

- Mạng nội bộ
 
- Quản lý đơn từ
 
Quản lý nhân sự
 
- Quản lý tài sản
 
- Quản lý tuyển dụng
 
- Quản lý đánh giá KPI
 
- Quản lý công việc
 
- Quản lý quy trình
 
- Quản lý tài liệu
 
- Quản lý lịch biểu
Gồm các tính năng:

- Mạng nội bộ
 
- Quản lý đơn từ
 
- Quản lý nhân sự
 
- Quản lý tài sản
 
- Quản lý tuyển dụng
 
- Quản lý đánh giá KPI
 
- Quản lý công việc
 
- Quản lý quy trình
 
- Quản lý tài liệu
 
- Quản lý lịch biểu
 
- Quản lý marketing
 
- Quản lý bán hàng
 
- Quản lý chăm sóc
 
- Quản lý thu chi
1 User 10 User 30 User
50,000đ/ tháng 200,000đ/ tháng 350,000đ/ tháng


* Lưu ý:
  • Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.
  • Phát sinh 1 user tăng tương đương 20,000đ/user/tháng
  • Hợp đồng ký tối thiểu 01 năm
  • Phí khởi tạo, số hóa dữ liệu và hỗ trợ triển khai: 5,000,000đ/lần/khách hàng (chỉ đóng 1 lần duy nhất lúc đầu)