Templates Chính sách

Các bài viết về quy định và chính sách cho trang templates

12
2019 april

Bản khai đăng ký tên miền

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các chủ sở hữu tên miền cần phải có 1 bản khai đăng ký tên miền nộp cho đơn vị quản lý tên miền

12
2019 april

Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán các dịch vụ website tại trang velo.vn

  • <
  • 1
  • >