Phần mềm đã chuyển đổi sang https://liongolfbacninh.velo.vn/

Vui lòng click vào đường link phía trên để chuyển sang phần mềm mới

Phần mềm quản lý kho và bán hàng VDATA phiên bản 2.0

Hỗ trợ khách hàng (024) 3990 9643 hoặc email hotro@vdata.com.vn